Fabrika u  cilju  nabavke,  pomaže organizaciju proizvodnje uljanih kultura, i u tom cilju snabdeva proizvođače semenskom robom i ostalim repromaterijalima neophodnim za proizvodnju. 

Uslovi ugovaranja uljanih kultura:

 Pored gore pomenutih, Fabrika ulja Banat doo vrši i otkup tikve golice, kao i suncokreta visokooleinskog tipa Olivko.