Proizvodni program
Kontakt - info
an image

    Komercijalni direktor

    Telefon: (023) 815-222 
Komercijalna  služba
Rukovodilac službe prodaje i nabavke


Menadžer prodaje
Jovanka Ćušić
jovanka.cusic
@uljarabanat.rsMenadžer prodaje
Radmila Ivanić
radmila.ivanic
@uljarabanat.rs
Design: Fabrika ulja Banat AD Nova Crnja.