Rafinisanje ulja fizičkom rafinacijom u fabrici ulja “Banat” daje proizvod izuzetnog kvaliteta: bez štetnih transmasnih kiselina; sa visokim sadržajem prirodnih antioksidanasa tj. tokoferola koji štite ulje od oksidacije u živom organizmu i čini da se održi tzv. CIS forma esencijalnih masnih kiselina koja je samo kao takva delotvorna; sa većim sadržajem sterola i karotenoida kao prirodnih sastojaka sa provitaminskim (uticajem fermenata organizma karotenoidi prelazi u vitamin A) i antioksidativnim delovanjem.Kod ove rafinacije nema sapunskih voda iz procesa i tretiranja istih kiselinama te rizika od dospevanja kiselih voda u vodotokove.

 

Dobijene masne kiseline iz fizičke rafinacije su mnogo kvalitetnije i čistije pa se mogu koristiti kao dobra polazna osnova za proizvodnju tokoferola, u hemijskoj industriji i u dobijanju raznih negliceridnih biološki aktivnih proizvoda. Gubici ulja kod fizičke rafinacije su manji u odnosu na klasičnu alkalnu rafinaciju. Fizička rafinacija troši manje repromaterijala i energenata, a i kapitalna ulaganja su manja u odnosu na alkalnu rafinaciju.